nowosądecki

asp. sztab. Jacek Romanek

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Wyeliminowanie popełnienia wykroczeń, jak również innych naruszeń prawa popełnianych przez kierujących pojazdami tj. wyeliminowanie kierujących bez uprawnień oraz nietrzeźwych powodujących zagrożenie dla innych uczestników ruchu na drodze gminnej Mszalnicy w rejonie przysiółka Oracze do granicy miejscowości  

Polski

sierż. Piotr Matras

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Osiedle Kaduk, rejon ul. Jana Pawła II - przeciwdziałanie wykroczeniom drogowym (szczególnie „zakaz zatrzymywania się” i „zakaz postoju”)

Polski

Strony

Subscribe to RSS - nowosądecki