Zmiana formy przyjmowania skarg i wniosków

Zmiana formy przyjmowania skarg i wniosków

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, do odwołania zostają zawieszone przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu i podległych komisariatach.

Ciągłość składania skarg i wniosków zostaje zachowana, a zmiana odnosi się jedynie do formy ich przyjmowania. Obecnie skargi i wnioski można przekazywać listownie lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres:

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

WAŻNE!

Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i obsługi dokumentów elektronicznych znajdują się z zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza na stronie BIP.

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skarga powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego;
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);
  • dokładny opis zdarzenia.

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy dzwonić na numer alarmowy 112.