Każdy z nas może zareagować by zapobiec śmierci z wychłodzenia organizmu. Szczegóły policyjnej akcji ZIMA i wykaz placówek pomocowych

Każdy z nas może zareagować by zapobiec śmierci z wychłodzenia organizmu. Szczegóły policyjnej akcji ZIMA i wykaz placówek pomocowych

Minusowe temperatury powodują, że każdego roku w okresie jesienno-zimowym na terenie Małopolski dochodzi do kilku zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. W ubiegłym roku, na naszym terenie, zmarły z tego powodu dwie osoby. W wielu przypadkach, dzięki informacjom przekazywanym przez mieszkańców Sądecczyzny, policjanci udzielali pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem, ratując im życie.

W związku z powyższym policjanci apelują, by nie pozostawać obojętnym wobec osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej życiu. Na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby bezdomne oraz będące pod wpływem alkoholu, ale także osoby starsze i samotne, mające trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach (na przykład poruszaniem się czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach). 

Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy – wystarczy telefon pod  numer alarmowy 112 (lub 997 czy 986). Jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Ponadto, wzorem lat ubiegłych w porze zimowej Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu prowadzi wzmożone działania prewencyjne i pomocowe na rzecz ludzi bezdomnych, samotnych i bezradnych, jak również znajdujących się pod wpływem alkoholu, którzy przebywają na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach nieogrzewanych czy opuszczonych. Takie osoby znajdują się w grupie ryzyka osób zagrożonych śmiercią w wyniku wychłodzenia organizmu.

Policjanci objęli szczególnym nadzorem miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej. Kontrolują między innymi dworce, przystanki komunikacyjne, ogródki działkowe, pustostany i klatki schodowe. W przypadku napotkania osób bezdomnych policjanci doprowadzają je do noclegowni, schronisk czy innych miejsc, w których mogą otrzymać fachową pomoc. Przekazują też informacje o noclegowniach, środkach higieny oraz posiłkach, które mogą otrzymać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach.

Funkcjonariusze zwracają też szczególną uwagę na przebywające na wolnym powietrzu osoby nietrzeźwe, które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. Po napotkaniu takich osób doprowadzają je do miejsca zamieszkania lub do wytrzeźwienia.

Wymienione działania mają na celu chronić życie takich osób oraz zapobiec zgonom w wyniku wychłodzenia organizmu.

Wykaz instytucji pomocowych:

- Dom im. Św. Brata Alberta

Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18, tel. (18) 443 89 80, (18) 444 48 10

Typ placówki: schronisko i noclegownia

Placówka przeznaczona dla mężczyzn zdolnych do samoobsługi.

Zakres świadczonej pomocy: nocleg, posiłek, łaźnia, pomoc rzeczowa, pomoc medyczna, pomoc w zdobyciu mieszkania i pracy, wyrabianie dokumentów, pomoc w uzyskiwaniu należnych świadczeń.

 

- Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 10A, tel. (18) 449 04 94, (18) 449 04 95

Typ placówki: noclegownia (bez wyżywienia)

Zakres świadczonych usług: nocleg, łaźnia, pralnia, doraźna pomoc rzeczowa, pomoc medyczna

 

- Dom Pomocy Społecznej (w przypadku interwencji)

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 155, tel. (18) 443 99 55, (18) 444 49 95

Typ placówki: schronisko w sytuacji ostatecznej, po uzgodnieniu z dyrektorem DPS,tylko w okresie zimy, dla kobiet

Zakres świadczonych usług: nocleg, posiłek, łaźnia, pomoc rzeczowa

 

- Dom Pomocy Społecznej (w przypadku interwencji)

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 159, tel. (18) 443 93 04

Typ placówki: schronisko w sytuacji ostatecznej, po uzgodnieniu z dyrektorem DPS,tylko w okresie zimy

Zakres świadczonych usług: nocleg, posiłek, łaźnia, pomoc rzeczowa