Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt

Specjalista - podkom. Małgorzata Chmielowska

Telefon   18 442 43 72

Numer pokoju   2.04