Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Oficer Prasowy - asp. Iwona Grzebyk-Dulak

Inspektor ZKS - Aneta Izworska 

Telefon   18 442 43 00  /  18 442 42 99

Numer pokoju    2.28