Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Oficer prasowy - podkom. Iwona Grzebyk-Dulak

Inspektor ZKS - Aneta Izworska 

Telefon   47 833 43 00  /  47 833 42 99

Numer pokoju    2.28