Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy

Grzegorz Wiśniewski

Telefon  18 442 43 14

Numer pokoju  2.67

Anna Gwiżdż-Fortuna

Telefon  18 442 45 02

Numer pokoju  2.64