Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy

Grzegorz Wiśniewski

Telefon  47 833 43 14

Numer pokoju  2.67

Anna Gwiżdż-Fortuna

Telefon  47 833 45 02

Numer pokoju  2.64