Wydział Wspomagający

Naczelnik - podinsp. Iwona Janik-Hejmej 

Zastępca  naczelnika - asp. szt. Paweł Król

Telefon   47 833 41 21

Numer pokoju   2.11