Wydział Sztab Policji

Naczelnik - kom. Mariusz Bukowiec

Zastępca Naczelnika - asp. szt. Bożena Pietrzak

 

Telefon   18 442 42 31

Numer pokoju   0.34