Wydział Sztab Policji

Kierownictwo:

Naczelnik - podinsp. Adam Bukański

Zastępca Naczelnika - podkom. Mariusz Bukowiec

Telefon   18 442 42 31

Numer pokoju   0.34