Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik - podinsp. Albert Kogut

Zastępca naczelnika - asp. szt. Ryszard Ogurek 

Telefon   18 442 42 61

Numer pokoju    0.65