Wydział Ruchu Drogowego

Kierownictwo:

Naczelnik - podinsp. Albert Kogut

Zastępca naczelnika - asp.szt. Stanisław Uszko

Telefon   18 442 42 61

Numer pokoju    0.65