Wydział Prewencji

Naczelnik - kom. Waldemar Górowski

Zastępca naczelnika - asp. szt. Piotr Kaczor

Telefon   18 442 43 31

Numer pokoju   1.24