Wydział Prewencji

Naczelnik - nadkom. Waldemar Górowski

Zastępca naczelnika - asp. szt. Piotr Kaczor

Telefon   47 833 43 31

Numer pokoju   1.24