Wydział Kryminalny

Naczelnik - nadkom. Mirosław Sowa

Zastępca naczelnika - nadkom. Maria Węgrzyn

Zastępca naczelnika - podkom.  Janusz Jurkowski 

Telefon   47 833 41 51

Numer pokoju   1.10

 

Referat Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego:

Kierownik - asp. szt. Mirosław Walasik 

Telefon   47 833 43 41

Numer pokoju   0.80