Wydział Kryminalny

p.o. Naczelnik - kom. Mirosław Sowa

p.o. Zastępca naczelnika - kom. Maria Węgrzyn

p.o. Zastępca naczelnika - podkom.  Janusz Jurkowski 

Telefon   18 442 41 51

Numer pokoju   1.10

 

Referat Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego:

Kierownik - asp. szt. Mirosław Walasik 

Telefon   18 442 43 41

Numer pokoju   0.80