Wydział Kryminalny

Kierownictwo:

Naczelnik - nadkom. Tomasz Florek

Zastępca naczelnika - podinsp. Tadeusz Izworski

Zastępca naczelnika - kom. Mrosław Sowa

 

Telefon   18 442 41 51

Numer pokoju   1.10

 

 

Referat Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego:

Kierownik - asp. szt. Mirosław Walasik 

Telefon   18 442 43 41

Numer pokoju   0.80