Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Naczelnik - podinsp. Jacek Dutka

Zastępca naczelnika - kom. Piotr Mędoń 

Telefon   47 833 46 67

Numer pokoju   3.12

 

Referat do Walki z Przestępczością Narkotykową:

Kierownik - podkom. Dariusz Bublewicz

Telefon   47 833 41 76

Numer pokoju   3.12