Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Naczelnik - podinsp. Jacek Dutka

Zastępca naczelnika - podkom. Piotr Mędoń 

Telefon   18 442 46 67

Numer pokoju   3.12

 

Referat do Walki z Przestępczością Narkotykową:

Kierownik - asp. Dariusz Bublewicz

p.o. Kierownika - podkom. Maciej Mróz

Telefon   18 442 41 76

Numer pokoju   3.12