Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Naczelnik - podinsp. Mirosław Mazur

Zastępca Naczelnika - kom. Tomasz Fortuna

Telefon   18 442 46 65

Numer pokoju   3.19