Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Naczelnik - podinsp. Mirosław Mazur

Zastępca Naczelnika - nadkom. Tomasz Fortuna

Telefon   47 833 46 65

Numer pokoju   3.19