Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Naczelnik - Tomasz Kuraś

Zastępca Naczelnika - Bogdan Mentel

Telefon   47 833 44 50

Numer pokoju   2.31