Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownictwo:

Naczelnik - Tomasz Kuraś

Zastępca Naczelnika - Bogdan Mentel

 

Telefon   18 442 44 50

Numer pokoju   2.31