W komendzie polała się krew – zebrano prawie 12 litrów drogocennego płynu

W komendzie polała się krew – zebrano prawie 12 litrów drogocennego płynu

Życiodajnym płynem podzielili się chętni, którzy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji  „Nasza krew nasza Ojczyzna”, zorganizowanej 23 listopada w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Dzięki 26 osobom, które podzieliły się bezcennym darem ratującym życie, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przekazano 11,7 litrów krwi. Trafi ona do chorych i potrzebujących ze szpitali oraz klinik naszego regionu.

W akcji wziął udział Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jarosław Tokarczyk. Wzorem swojego przełożonego, w kolejce do pobrania krwi ustawili się funkcjonariusze Policji oraz pracownicy cywilni sądeckiej jednostki. By podzielić się drogocennym darem, do komendy przybył także żołnierz Ministerstwa Obrony Narodowej, funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Straży Miejskiej i Zakładu Karnego, a także studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach oraz osoby prywatne.

Wszystkim, którzy dzisiaj oddali krew należą się słowa podziękowania i uznania za to, że poprzez udział w akcji, przyczynili się do ratowania życia drugiemu człowiekowi.

„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” to kolejna edycja akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe, organizowana przez Straż Graniczną od 23 października do 15 grudnia dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.