Uroczyste pożegnanie z sądecką jednostką podinsp. Tadeusza Izworskiego

Uroczyste pożegnanie z sądecką jednostką podinsp. Tadeusza Izworskiego

19 kwietnia, kierownictwo sądeckiej Policji uroczyście pożegnało podinspektora Tadeusza Izworskiego, który przez ostatnie lata był Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego sądeckiej komendy, a z dniem 20 kwietnia po 27 latach służby przeszedł na emeryturę.

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jarosław Tokarczyk w obecności swojego Zastępcy – nadkom. Tomasza Florka, podziękował odchodzącemu z jednostki policjantowi za wieloletnią, wzorową służbę w sądeckiej Policji oraz znaczący wkład w jej sukcesy.  

Wręczając Naczelnikowi Izworskiemu pamiątkowy grawerton i szablę, podkreślał jego zaangażowanie w codzienną służbę, profesjonalizm w działaniu i zawodową postawę oraz olbrzymią wiedzę zawodową, którą dzielił się z innymi funkcjonariuszami.

Podinsp. Izworski także podziękował kierownictwu za ciepłe słowa oraz wieloletnią, cenną dla niego współpracę.