sierż. sztab. Mariusz Przeniosło

sierż. sztab.
Mariusz
Przeniosło
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Dąbrowa Tarnowska ul. Zazamcze rejon bloków 6 i 8 oraz przyległego placu zabaw, gdzie w godzinach popołudniowych  gromadzi się młodzież, która swoim zachowaniem zakłóca porządek publiczny, spożywa alkohol oraz niszczy mienie publiczne. 

Zakładany cel: Wyeliminowanie wykroczeń o charakterze chuligańskim, niszczenia mienia publicznego, spożywania alkoholu. 

Rejon działania: 
Rejon obejmuje obszar północnej części miasta Dąbrowa Tarnowska, w obrębie ulic: Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Bojki, Broniewskiego, Daszyńskiego (numery nieparzyste), Grunwaldzka, Gruszowska, Jagiellońska (numery nieparzyste), Jana, Joselewicza, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki (numery parzyste do numeru 20), Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Ligęzów, Matejki, Nowa, Nowaka, Ogrodowa, os. Westerplatte, E. Plater, Polna, Popiełuszki, Sikorskiego, Spadowa, Szpitalna, Słoneczna, Sucharskiego, Rynek (bez numerów 18-24), Warszawska, Wyszyńskiego, Zamkowa, Zaręby, Zazamcze.
Numer pokoju: 
3
Telefon stacjonarny: 
14 644 22 24
Telefon komórkowy: 
606 864 877