sierż. sztab. Adrian Walczak

sierż. sztab.
Adrian
Walczak
Powiat: 

W przedmiotowym rejonie zgodnie z opracowanym Planem Działania Priorytetowego występują zdiagnozowane zagrożenia: spożywanie alkoholu w rejonie przystanku autobusowego przyległego do Zespołu Szkół w Kasinie Wielkiej. tj. o czyn z art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. 

Rejon działania: 
Rejon XXIII Obejmuje: Kasinka Mała, Kasina Wielka.
Telefon stacjonarny: 
18-3310-660
Telefon komórkowy: 
608 562 564 dostępny w godzinach pracy dzielnicowego,