Sądeccy policjanci ćwiczyli pościg i ewakuację

Sądeccy policjanci ćwiczyli pościg i ewakuację

Sprawdzenie procedur w praktyce, doskonalenie umiejętności i współdziałanie z innymi służbami – to główne cele ubiegłotygodniowych ćwiczeń pod kryptonimem „Jesień 2018” oraz „Fala 2018”, w których wzięli udział sądeccy policjanci.

W środę, 10 października na terenie miasta oraz powiatu nowosądeckiego przeprowadzono ćwiczenia, których celem było sprawdzenie w praktyce prowadzenia działań blokadowo-pościgowych oraz działania systemów alarmowania w sytuacjach zagrożenia. Scenariusz zakładał, że kierujący samochodem osobowym nie zatrzymał się do kontroli drogowej, potrącił funkcjonariusza Policji, uszkodził radiowóz i uciekł. Policjanci alarmując o zdarzeniu ruszyli w pościg za pojazdem. Zatrzymali jednego ze sprawców, drugi uciekł do lasu, ale po przeszukaniu terenu on również wpadł w ręce policjantów.

Następnego dnia, w ramach ćwiczeń „Fala 2018” sądeccy policjanci współdziałali z innymi służbami, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny w związku z zagrożeniem chemicznym oraz powodziowym. Scenariusz zakładał, że o godzinie 9 rano w wyniku wstrząsów sejsmicznych przerwana została zapora wodna w Czorsztynie-Nidzicy, a fala powodziowa zbliża się na Sądecczyznę. Dodatkowo, do kampusu PWSZ przy ul. Kościuszki kurier dostarczył skażoną przesyłkę. W obliczu zagrożeń kanclerz uczelni ogłosił ewakuację, podczas której wybucha panika i ranne zostają trzy osoby.

W ramach ćwiczeń sądeccy policjanci współdziałali m.in. z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, Straży Granicznej, ratownikami medycznymi, urzędnikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Zadaniem policjantów było m. in. zabezpieczenie zagrożonych miejsc i dróg dojazdowych, sprawdzenie niebezpiecznej przesyłki pod kątem pirotechnicznym (Nieetatowa  Grupa Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego), udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, kierowanie ruchem, informowanie o zagrożeniu, ewakuacja studentów i mieszkańców domów, które są zagrożone zalaniem oraz zabezpieczanie pozostawionego przez nich mienia.

ĆWICZENIA "JESIEŃ 2018"

        

        

        

        

        

ĆWICZENIA "FALA 2018"