Ratownik medyczny w mundurze – relacja z dwudniowej konferencji

Ratownik medyczny w mundurze – relacja z dwudniowej konferencji

Przedstawiciele służb mundurowych z całego kraju zjechali do Nowego Sącza, a wszystko za sprawą ogólnopolskiej konferencji naukowej pod hasłem „Ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”.

Konferencja odbyła się w dniach 9-10 października 2018 roku w budynku Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Swoim patronatem objął ją Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. W komitecie honorowym był m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, którego podczas konferencji reprezentował Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, insp. Jarosław Tokarczyk. W spotkaniu uczestniczył także jego pierwszy zastępca mł. insp. Jerzy Polczyk.

Wśród licznych prelegentów byli m. in. przedstawiciele środowiska akademickiego, MSWiA, funkcjonariusze Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych RP oraz Policji.

W dyskusji panelowej dotyczącej współdziałania służb udział wziął sierż. szt. Daniel Twardowski z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie. Z kolei mł. asp. Dominik Kaleta, omówił rolę ratownika medycznego w Policji na przykładzie Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, a Małgorzata Wlaź przedstawiła doskonalenie zawodowe ratowników i ratowników medycznych realizowane w Policji.

Oprócz wykładów i dyskusji poruszających problematykę ratownictwa medycznego w służbach mundurowych były również wspólne ćwiczenia służb, w które zaangażowała się liczna grupa sądeckich policjantów.