Pożegnanie dwóch długoletnich pracowników z sądecką jednostką

Pożegnanie dwóch długoletnich pracowników z sądecką jednostką

Dwóch długoletnich pracowników sądeckiej komendy – pani Halina Gniewek oraz pan Józef Skoczeń przeszli na zasłużoną emeryturę. W ostatnim dniu swojej pracy spotkali się z mł. insp. Jarosławem Tokarczykiem. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu dziękował im za wzorowe wypełnianie obowiązków i życzył wszystkiego dobrego na nowym etapie życia.

Komendant  Jarosław Tokarczyk w imieniu swoim, Zastępców oraz kadry kierowniczej podziękował pani Halinie Gniewek oraz panu Józefowi Skoczeń za ich sumienność w wykonywaniu codziennych obowiązków, podkreślając, że swoim zaangażowaniem przyczyniali się do prawidłowego funkcjonowania formacji.

Komendant życzył  jednocześnie dalszych sukcesów oraz realizacji osobistych i zawodowych planów, a także dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Pani Halina Gniewek przepracowała 42 lata w tym przez ponad 20 lat w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu, na stanowisku Technika w Wydziale Ruchu Drogowego, a następnie Starszego Referenta w Zespole Dyżurnych Wydziału Sztab Policji KMP w Nowym Sączu.

Pan Józef Skoczeń przepracował 49 lat w tym przez ponad 40 lat pracował w Komendzie Miejskiej Policji, początkowo na stanowisku Montera, konserwatora urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej, a od 2011 roku na stanowisku Dozorcy w Referacie Ochronnym Wydziału Sztab Policji.