Posterunek Policji w Łukowicy

Posterunek Policji w Łukowicy
Posterunek Policji w Łukowicy
ul.Łukowica33434-606 Łukowica
Telefon: 
47 83 45 750

Kierownik asp. szt. Tomasz Strug
Kierownik Posterunku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00

Posterunek nie funkcjonuje całodobowo.

Całodobowo funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, ul. Żwirki i Wigury 7.

Telefon Oficer Dyżurny: 47 83 45 401

Kolejność: 
0