Policyjny akcent edukacyjny podczas Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Policyjny akcent edukacyjny podczas Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

W Centrum Sądeckiego Seniora odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, na które złożyły się prelekcje poświęcone bezpieczeństwu, w tym również prowadzona przez policjanta z sądeckiej jednostki.

Mł. asp. Ryszard Ogurek z Wydziału Ruchu Drogowego przypomniał seniorom o zasadach poruszania się po drogach, a także zachęcał do korzystania z elementów odblaskowych, które mają niezaprzeczalny wpływ na bezpieczeństwo pieszych po zmroku. Mówił też o przyczynach wypadków drogowych na Sądecczyźnie oraz radził jak unikać zagrożeń na drodze.

Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i chodnikach przedstawił także dyrektor Miejskiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Wiesław Kądziołka, natomiast zasady bezpiecznej jazdy na rowerze - Grzegorz Mirek. Mariusz Sztal z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, jak istotne w życiu seniorów jest bezpieczeństwo, tym bardziej, że 40 procent osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym, to osoby po 60. roku życia.

W obchodach prowadzonych przez Małgorzatę Grybel uczestniczył również Zastępca Prezydenta miasta Nowego Sącza – Wojciech Piech oraz członek Nowosądeckiego Forum Seniora - Henryk Koział.

Podczas spotkania sprawdzano również sprawność działania jednośladów, a policjantki z Wydziału Prewencji przekazały uczestnikom prelekcji elementy odblaskowe oraz broszury informacyjne.