mł. insp. mgr Jerzy Polczyk

ant
mł. insp. mgr
Jerzy
Polczyk
I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W NOWYM SĄCZU

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Przebieg służby:

  • 1992 – 1994 - Oddziały Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
  • 1994 – 1995 - policjant  Komendy Rejonowej Policji  w Tarnowie
  • 1995 – 2003 - Wydział Ruchu Drogowego  Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie
  • 2003 – 2004 - Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji Komisariatu Policji Tarnów - Centrum
  • 2004 – 2007 - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komisariatu Policji Tarnów - Centrum
  • 2007 – 2016 - Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Tarnów - Centrum
  • 16. 01. 2016 - Komendant Komisariatu Policji w Tuchowie
  • 18. 07. 2016 - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
  • od 8.03.2018 - p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
  • od 11.06.2018 - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu