mł. insp. mgr Jerzy Polczyk

ant
mł. insp. mgr
Jerzy
Polczyk
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W NOWYM SĄCZU

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz  Akademii Świętokrzyskiej.

Przebieg służby:

  • 1992 – 1994 - Oddziały Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
  • 1994 – 1995 - policjant  Komendy Rejonowej Policji  w Tarnowie
  • 1995 – 2003 - Wydział Ruchu Drogowego  Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie
  • 2003 – 2004 -  Kierownik  Referatu  Patrolowo – Interwencyjnego   Sekcji Prewencji  Komisariatu Policji Tarnów – Centrum
  • 2004 – 2007 - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komisariatu Policji  Tarnów – Centrum
  • 2007 – 2016 - Naczelnik Wydziału Prewencji  Komisariatu Policji  Tarnów – Centrum
  • 16. 01. 2016 - Komendant Komisariatu Policji w Tuchowie
  • 18. 07. 2016 - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu