mł. asp. Daniel Stasik

mł. asp.
Daniel
Stasik
Powiat: 

W przedmiotowym rejonie zgodnie z opracowanym Planem Działania Priorytetowego występują zdiagnozowane zagrożenia: spożywanie alkoholu w rejonie boiska sportowego mieszczącego się w miejscowości Raba Niżna. tj. o czyn z art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Rejon działania: 
Rejon XXV Obejmuje: Glisne, Olszówka, Raba Niżna.
Telefon stacjonarny: 
18-3310-660
Telefon komórkowy: 
660 012 181 dostępny w godzinach pracy dzielnicowego,