Mianowanie naczelników i ich zastępców

Mianowanie naczelników i ich zastępców

31 sierpnia Komendant Miejski Policji – insp. Jarosław Tokarczyk wraz ze swoim Zastępcą – mł. insp. Jerzym Polczykiem, wręczył rozkazy personalne o mianowaniu na wyższe stanowiska dwóm naczelnikom – Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Wydziału Kryminalnego i ich trzem zastępcom, dotychczas pełniącym obowiązki na tych stanowiskach.

Obaj naczelnicy pełnili swoje obowiązki od 12 marca – podinsp. Jacek Dutka na stanowisku Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, natomiast kom. Mirosław Sowa na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego. Dzisiaj zostały im wręczone rozkazy personalne o mianowaniu na wyższe stanowiska.

Natomiast mianowanymi na stanowiska Zastępców Naczelnika Wydziału Kryminalnego zostali – kom. Maria Węgrzyn oraz podkom. Janusz Jurkowski, a na Zastępcę Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu  - podkom. Piotr Mędoń.

Komendant Tokarczyk gratulując awansu, podkreślił, że jest on docenieniem dotychczasowej służby awansowanych, ich zaangażowania i wkładu w sukcesy sądeckiej Policji, a jednocześnie dalszą motywacją do równie aktywnego działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny.

Wszyscy awansowani służą w Policji od kilkudziesięciu lat i mają spore doświadczenie zawodowe, w tym także na stanowiskach kierowniczych. Podinsp. Jacek Dutka w Policji służy od ponad 26 lat. Rok dłużej, czyli ponad 27 lat – kom. Mirosław Sowa. Nieco mniej, bo ponad 24 lata - podkom. Piotr Mędoń, a 22 lata – podkom. Janusz Jurkowski. Kom. Maria Węgrzyn ma ponad siedemnastoletni staż służby w Policji.