Kryniccy policjanci i strażnicy miejscy w służbie bezpieczeństwu. Relacja z debaty społecznej

Kryniccy policjanci i strażnicy miejscy w służbie bezpieczeństwu. Relacja z debaty społecznej

Koncepcja Policji środowiskowej community policing, była główną tezą debaty społecznej, którą 23 listopada zorganizowali kryniccy policjanci przy współpracy z tamtejszą Strażą Miejską.

„Community policing - koncepcja społeczeństwa obywatelskiego” – takie hasło przyświecało debacie społecznej, która odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krynicy-Zdroju. Zamysłem takich debat jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Policją a społecznością lokalną w zakresie diagnozowania zagrożeń najbardziej uciążliwych dla mieszkańców, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb tej społeczności pod względem szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz podjęcie wspólnych działań mających na celu rozwiązanie tych problemów.

Debacie przewodniczył Komendant Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju – kom. Andrzej Stach oraz Komendant krynickiej Straży Miejskiej - Piotr Szyszka. W spotkaniu licznie wzięli udział policjanci i reprezentanci innych służb mundurowych, GOPR-u, przedstawiciele władz samorządowych, urzędu miasta i krynickich szkół, kuratorzy, pracownicy socjalni oraz inne zainteresowane osoby.

W części wykładowej, jako pierwszy głos zabrał Piotr Szyszka Komendant Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju. Podczas swojej prezentacji omówił m.in. tzw. teorię wybitej szyby, która w efekcie może zakończyć się wybitym zębem, ponieważ brak reakcji na naruszenie mniej ważnych norm społecznych sprzyja wzrostowi przestępczości i naruszeniu kolejnych norm, już zdecydowanie poważniejszych. Nieusunięte śmieci generują dalszy nieporządek, a brak reakcji powoduje, że w tym miejscu z czasem powstanie wysypisko śmieci - podkreślał Piotr Szyszka, podsumowując: Brak reakcji na najdrobniejsze wykroczenie zawsze generuje nasilenie takich zachowań i sprzyja powstawaniu kolejnych.

W dalszej części debaty głos zabrała asp. Iwona Grzebyk-Dulak, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, która omówiła innowacyjne narzędzia teleinformatyczne w Policji, ułatwiające komunikację i współpracę między Policją a społeczeństwem. Policjantka szczegółowo omówiła w jaki sposób wprowadzić zagrożenie na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która ma służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, w miejscach przez nich wskazanych, podkreślając, że dzięki tej mapie każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. Kolejno omówiła założenia programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”, wskazując na zmiany w formie pełnienia służby przez policjanta dzielnicowego, które wprowadzono w styczniu 2016 roku, a następnie aplikację „Moja Komenda”,  która jest mobilnym przewodnikiem po jednostkach Policji w całym kraju, a dzięki której możemy bardzo szybko skontaktować się ze swoim dzielnicowym.

Po zakończeniu części wykładów przystąpiono do dyskusji. Uczestnicy debaty poruszyli  nurtujące  ich problemy związane z lokalnym bezpieczeństwem. Wspólnie diagnozowano zagrożenia oraz określano kierunki działań, które mają przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w środowisku lokalnym.

Na zakończenie Komendant Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju – kom. Andrzej Stach podziękował uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w debacie, a służbom i instytucjom pomocowym za dotychczasową współpracę, podkreślając że głównym celem takich spotkań jest poznanie potrzeb i oczekiwań społecznych oraz wymiana informacji o aktualnych zagrożeniach, a także wypracowanie wspólnych metod działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Dodał, że żadna uwaga dotycząca poprawy bezpieczeństwa, a będąca w kompetencji służb, nie pozostanie bez odpowiedniej reakcji, zachęcając jednocześnie obecną na debacie młodzież do wstąpienia w szeregi Policji.