Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
ul.Władysława Łokietka20531-263Kraków

Sekretariat - tel. 47 83 57 610

Oficer Dyżurny - tel. 47 83 57 600

Faks: 12 61 57 602

www: http://www.kpp-krakow.policja.gov.pl

e-mail: kpp@kpp-krakow.policja.gov.pl

Kontakt do Wydziałów KPP Kraków oraz podległych Komisariatów Policji:

http://kpp-krakow.policja.gov.pl/pl/unit-structure

Kolejność: 
0