Bezpieczeństwo na sądeckich drogach. Relacja z debaty społecznej

Bezpieczeństwo na sądeckich drogach. Relacja z debaty społecznej

Bezpieczeństwo na drogach Sądecczyzny to hasło przewodnie piątkowej (25 maja) debaty społecznej, zorganizowanej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu dla mieszkańców miasta i powiatu oraz przedstawicieli władz i instytucji, które na to bezpieczeństwo mają realny wpływ.

Na spotkanie z  policjantami przybyli przedstawiciele zaproszonych instytucji, wójtowie, miejscowi radni i przewodniczący osiedli oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zainteresowani tematyką spotkania.  

Uczestników powitał Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jarosław Tokarczyk, wskazując na motywy wyboru tematu debaty oraz potrzebę dyskusji o bezpieczeństwie na drogach: „Rozmowa o bezpieczeństwie na drodze jest potrzebna, ponieważ w ostatnich latach wzrosła liczba zdarzeń drogowych. Niestety, sądecka Policja odnotowuje też większą liczbę śmiertelnych ofiar wypadków. Konieczne jest podjęcie wspólnych działań i wykorzystanie wszystkich racjonalnych pomysłów, które pozwolą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa na drodze”.

Stronę policyjną reprezentował również Zastępca Komendanta – nadkom. Tomasz Florek oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów, komendanci komisariatów i policjanci dzielnicowi.  

Na debatę przybyli również Komendanci innych służb mundurowych – st. bryg. Waldemar Kuźma z sądeckiej Straży Pożarnej, pan reprezentujący Straż Miejską Dariusz Górski oraz osoby odpowiedzialne za tematykę zarzadzania kryzysowego na terenie miasta i powiatu - pan Marek Nieć reprezentujący Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz pan Ryszard Wąsowicz, jako przedstawiciel Starosty Nowosądeckiego. Obecni byli także wójt Gminy Łącko - pan Jan Dziedzina i wójt Gminy Korzenna - pan Leszek Skowron oraz radni miasta Nowego Sącza – panowie Józef Gryźlak i Przemysław Gawłowski. 

W arkana tematyki debaty wprowadzili uczestników: asp. szt. Ryszard Ogurek reprezentujący Wydział Ruchu Drogowego sądeckiej Policji oraz pan Krzysztof Leśniak – egzaminator z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wpływ infrastruktury na stan bezpieczeństwa omówił natomiast pan Grzegorz Mirek – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz pan Tadeusz Szewczyk – Kierownik Referatu Utrzymania Dróg i Zarządzania Ruchem Powiatowego Zarządu Dróg.

Podczas spotkania prelegenci przedstawili stan bezpieczeństwa i sytuację na drogach oraz zagrożenia w jakimi najczęściej mieszkańcy mogą się zetknąć, jak również sposoby ich unikania. Pomogły w tym przygotowane na potrzeby  debaty i przemawiające do wyobraźni prezentacje multimedialne.

Bezpieczeństwo na drogach kształtuje znaczna liczba czynników, na które wpływ mają nie tylko odpowiedzialne za to instytucje, ale również każdy z nas. Mieszkańcy mogą bowiem korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli narzędzia, dzięki któremu w bardzo prosty sposób, a dodatkowo anonimowo mogą przekazać Policji informację o zagrożeniach występujących na ich terenie, co podkreślał asp. szt. Ryszard Ogurek:

- „Bardzo nas cieszy, że Sądeczaninie chętnie z tej Mapy korzystają. Jako najczęstsze zagrożenia bezpieczeństwa, mieszkańcy wskazują na przekraczanie dozwolonej prędkości, niewłaściwą infrastrukturę drogową oraz nieprawidłowe parkowanie”.

Policjanci z uwagą wysłuchali  problemów uczestników debaty, ich uwag i propozycji  dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drogach. Potrzeba  takich spotkań, bezpośredni kontakt i rozmowa o problemach z mieszańcami, jest bardzo motywująca i inspirująca do dalszych działań, co podkreślali  nie tylko  stróże prawa, ale także pozostali uczestnicy piątkowej debaty.