asp. sztab. Piotr Profic

asp. sztab.
Piotr
Profic
Powiat: 

KOMISARIAT POLICJI TARNÓW-CENTRUM

obsługuje rejony : Lisia Góra, Skrzyszów,  część Tarnowa

Adres:
ul. Narutowicza 6
33-100 Tarnów

Sekretariat
tel.: (14) 628-21-01
fax: (14) 628-21-81

Dyżurka
tel.: (14) 628-21-22
fax: (14) 628-21-44

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Tarnów ul. Marynarki Wojennej 8 klatka schodowa nr II  ograniczenie dewastacji mienia w tym rejonie na szkodę Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (niszczenie oświetlenia klatki, ścian, grzejników, skrzynek na listy), oraz gromadzenia się osób w wymienionym rejonie i popełniania przez nich wykroczeń porządkowych w postaci spożywania alkoholu, zaśmiecania i zakłócania ładu i porządku publicznego, niepokojenia mieszkańców.Miejsce objęto planem na wniosek Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, KMZB. 

Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Tarnowie, Rada Osiedla Westerplatte, Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Planowany czas realizacji: 01.07.2019 – 31.12.2019 roku

Rejon działania: 
Rewir II-13 Tarnów-Centrum 111: Granice rejonu dzielnicy: - od strony zachodniej: ul. Nowodąbrowska, - od północnej: ul. Błonie, - od wschodniej: ul. Jana Pawła II do ronda Regana, - od południowej: Rondo Regana do Wojska Polskiego. Pozostałe ul. wchodzące w rejon dzielnicy: Adama Boryczki, Bora Komorowskiego, Błonie (1-11), Jana Pawła II (od nr10-wzwyż ) Marynarki Wojennej, Nowodąbrowska ( 65-137), Obrońców Poczty Gdańskiej, Os. Westerplatte, Os. Jasna II, 16 Pułku Piechoty nr nieparzyste, Rydza Śmigłego, Westerplatte.
Numer pokoju: 
501
Telefon stacjonarny: 
14 628 2359
Telefon komórkowy: 
604 465 273