asp. Rafał Kosiba

asp.
Rafał
Kosiba
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejscowość Chełmiec, rejon kompleksu sportowego i astronarium przy ul. Rynek 1 – przeciwdziałanie zakłócaniu ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecaniu (głównie w weekendy w godzinach wieczorno-nocnych).

Rejon działania: 
Chełmiec, Niskowa, Biczyce Dolne, Biczyce Górne, Świniarsko, Mała Wieś
Telefon stacjonarny: 
18 442-46-76
Telefon komórkowy: 
604-283-579