asp. Paweł Plata

asp.
Paweł
Plata
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu, zakłócania porządku i spokoju publicznego przy ul. Reguły 7, w rejonie klatki schodowej „C”.

Rejon działania: 
Nowy Sącz: Osiedle Gorzków
Telefon stacjonarny: 
18 442-45-12
Telefon komórkowy: 
665-390-455