mł. asp. Tomasz Stefaniak

mł. asp.
Tomasz
Stefaniak
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Wyeliminowanie wykroczeń z art. 13 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju (rejon przystanku autobusowego). 

Rejon działania: 
Krynica-Zdrój ulice: Kraszewskiego nr parzyste, Polna, Św. Włodzimierza, Halna, Czarny Potok, Reymonta, Ludowa, Zawodzie
Numer pokoju: 
KP Krynica-Zdrój
Telefon stacjonarny: 
18 471-53-27
Telefon komórkowy: 
604-305-018