asp. Marek Sołtys

asp.
Marek
Sołtys
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Gręboszów rejon przystanku PKS w centrum miejscowości, gdzie w godzinach popołudniowych dochodzi do zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu. 

Zakładany cel: Rozpoznanie i wyeliminowanie zjawiska do poziomu satysfakcjonującego lokalną społeczność. Zapewnienie ładu i porządku publicznego.  

Rejon działania: 
Rejon obejmuje obszar gminy Olesno, w obrębie miejscowości: Adamierz, Ćwików, Dąbrówki Breńskie, Dąbrówka Gorzycka, Niwki, Olesno, Oleśnica, Pilcza Żelichowska, Podborze, Swarzów, Wielopole, Zalipie oraz obszar gminy Gręboszów, w obrębie miejscowości: Bieniaszowice, Biskupice Gręboszowskie, Borusowa, Gręboszów, Hubenice, Karsy, Kozłów, Lubiczko, Okręg, Ujście Jezuickie, Wola Gręboszowska, Wola Żelichowska, Zapasternicze, Zawierzbie, Żelichów,
Numer pokoju: 
3
Telefon stacjonarny: 
14 644 22 24
Telefon komórkowy: 
606 864 917