asp. Grzegorz Prusak

asp.
Grzegorz
Prusak
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Przeciwdziałanie zakłóceniom ładu i porządku w rejonie molo w Tęgoborzy, gdzie w godzinach wieczorowych i nocnych gromadzi się młodzież, spożywa alkohol i zakłóca ład i porządek oraz niszczy mienie publiczne.

Przeciwdziałanie zakłóceniom ładu i porządku w rejonie szkoły w Łososinie Dolnej gdzie w godzinach wieczorowych i nocnych gromadzi się młodzież, spożywa alkohol i zakłóca ład i porządek.”

Rejon działania: 
Łososina Dolna, Bilsko, Witowice Górne, Witowice Dolne, Michalczowa, Rąbkowa, Tabaszowa, Łęki, Tęgoborze, Białawoda, Stańkowa, Świdnik, Zawadka, Znamirowice, Wronowice, Żbikowice, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka
Numer pokoju: 
KP Łososina Dolna
Telefon stacjonarny: 
18 444-90-41
Telefon komórkowy: 
604-428-441