asp. Grzegorz Cebula

asp.
Grzegorz
Cebula
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Zapobieganie wykroczeniom porządkowym (zaśmiecaniu parkingów) oraz drogowym (nieprawidłowe parkowanie i zatrzymywanie pojazdów) w rejonie ul. Szkolnej, ul.  Parkowej , ul. Bł. Julii Rodzińskiej i ul. Zamkowej przy szkole podstawowej w Nawojowej.

Rejon działania: 
Nawojowa, Żeleźnikowa Mała, Żeleźnikowa Wielka, Bącza-Kunina
Numer pokoju: 
PP Nawojowa
Telefon stacjonarny: 
18 445-70-77
Telefon komórkowy: 
604-284-306