asp. Bożena Michalak

asp.
Bożena
Michalak
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Ul. Miodowa, rejon kładki nad rzeka Łubinką – przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu (w godz. wieczornych).

Rejon działania: 
Nowy Sącz: Osiedle Chruślice, Piątkowa, Falkowa
Telefon stacjonarny: 
18 442-45-16
Telefon komórkowy: 
665-390-479