Życzenia Kierownictwa sądeckiej Policji z okazji Święta Służby Cywilnej

Życzenia Kierownictwa sądeckiej Policji z okazji Święta Służby Cywilnej

W niedzielę, 11 listopada przypada Dzień Służby Cywilnej – święto tych, którzy swoją sumienną i rzetelną pracą dają gwarancję sprawnego funkcjonowania formacji, wspierając nie tylko jej działania, ale również działania samych policjantów.

Data jest nieprzypadkowa – ma na celu podkreślenie roli jaką odegrało w odbudowie państwa, po latach niewoli, stworzenie profesjonalnej administracji państwowej.

Z okazji tego święta, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu insp. Jarosław Tokarczyk wraz ze swoimi Zastępcami i kadrą kierowniczą jednostki, składa na ręce pracowników służby cywilnej serdeczne życzenia oraz słowa uznania i podziękowania za codzienną pracę.