XV jubileuszowa gala wręczenia certyfikatów „Szkoła promująca bezpieczeństwo”. Placówka z Podegrodzia odebrała swój certyfikat z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

XV jubileuszowa gala wręczenia certyfikatów „Szkoła promująca bezpieczeństwo”. Szkoła z Podegrodzia odebrała swój certyfikat z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

W dniu 5 listopada 2019 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się XV Jubileuszowa gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora doktora Krzysztofa Pobuty. Oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej pod dyrekcją kapelmistrza Adama Sowy.

W uroczystości uczestniczyli równieżi Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Monika Kolasa – Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Jarosław Szlachetka – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne, Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana, Stanisław Banach – Wójt Gminy Podegrodzie, Stanisław Mazur – Zastępca Wójta Gminy Podegrodzie.

Gościem honorowym był Nico van OOIK – starszy doradca do spraw międzynarodowej współpracy Policji holenderskiej, „ojciec chrzestny” projektu ZPB w Małopolsce, natomiast ze strony małopolskiej Policji osoby, które współtworzyły przyszły kształt projektu to między innymi mł. insp.  Magdalena Balawajder – Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, mł. insp. Jacek Górecki – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, podinsp. Monika Stasiowska – Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji  w Tarnowie oraz  podinsp. w stanie spoczynku Marcin Bugała – ekspert Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Ponadto w wyżej wymienionym wydarzeniu uczestniczyli komendanci miejscy/powiatowi, a także policyjni koordynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego.

W przedsięwzięciu wziął udział również dr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski, który uczestniczył w pracach nad projektem reprezentując kadrę naukową Politechniki Krakowskiej. Wśród gości znaleźli się także Robert Cieśla – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Agnieszka Żołna-Zdunek  – Dyrektor Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, ksiądz proboszcz Leszek Babraj z Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajbrocie.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podinsp. Grzegorz Gubała wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie wręczyli odznaczenie: Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Klasy I za zasługi stanowiące wkład za rozwijanie działalności statutowej NSZZ Policjantów i środowiska policyjnego: Barbarze Nowak  -Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, Dorocie Skwarek - Dyrektorowi Wydziału Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wandzie Brześcińskiej - Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Joannie Szypułce - Kierownikowi Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Krakowie, Sylwii Warneckiej - Wiceprezesowi Fundacji Wawel z Rodziną,  Małgorzacie Widełce - Kierownikowi Działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Organizacji Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, Justynie Tokarczyk - Zastępcy Dyrektora Wyścigu Górskiego w Limanowej – Urząd Gminy w Dobrej, Marcinowi Koczybie - Kierownikowi Redakcji Motoryzacyjnej Radia Kraków. Natomiast Medalem XXV–lecia NSZZ Policjantów wyróżniono: Katarzynę Zielińską - Kierownika Działu Edukacji i Upowszechniania Muzealiów Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Za zaangażowanie i dotychczasową realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa podziękowanie otrzymał asp. szt. Zbigniew Przybek z Komendy Powiatowej  Policji w Wadowicach.

Wśród wyróżnionych 12 szkół, których przedstawiciele otrzymali Certyfikaty z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty, Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak oraz Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Moniki Kolasy znalazły się:

 • Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 155 im. św. Królowej Jadwigi w Krakowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie,
 • Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu,
 • Szkoła Podstawowa  im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Kacwinie,
 • Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach,
 • Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Dunin –Brzezińskiego w Drogini,
 • Szkoła Podstawowa im. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie.

Wyjątkowo podczas uroczystości został wręczony Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu certyfikat przedłużenia w edycji 2019-2024.

Wydarzenie związane z XV Jubileuszową galą było wyjątkowe i historyczne, gdyż przypadło w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. Od samego początku imprezie towarzyszyły specjalnie przygotowane występy taneczne, wokalne oraz spektakle teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół.

Zespół „Małe Podegrodzie”, którego uczniowie z klasy piątej, siódmej i ósmej ze Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu oraz muzycy z klas licealnych zaprezentowali wiązankę tańców i pieśni podegrodzkich przy dźwiękach autentycznej kapeli. W dalszej części uroczystości uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kacwinie przedstawili utwór, który powstał z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Kolejni artyści z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie wraz z uczniami z Zespołu Wokalno-Instrumentalnego zagrali utwory muzyczne pod kierunkiem nauczyciela muzyki Doroty Golonek-Suder. Następnie  Szkoła Podstawowa im. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu przygotowała  wiązankę tańców spiskich i figli dziecięcych. Natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu przedstawił  spektakl profilaktyczny „STOP AGRESJI”.

Dodatkowo uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni wraz z dyrektorem szkoły Piotrem Czekajem przygotowali tort z okazji XV Jubileuszowej edycji „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Ponadto dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Krzysztof Radwan zapewnił oprawę gali wręczenia Certyfikatów udostępniając salę oraz umożliwił zwiedzanie ekspozycji samolotów w Muzeum.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz komend powiatowych w: Bochni, Brzesku, Limanowej oraz Wieliczce, którzy prezentowali umundurowanie oraz sprzęt Policji Państwowej.

Uczestnicy przedsięwzięcia wzięli udział w specjalnie przygotowanych pokazach sprzętu i pracy Policji m.in. Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Ruchu Drogowego, Laboratorium Kryminalistycznego, Komisariatu Wodnego Policji oraz pokazie psów służbowych.

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie