Szkoła w Kamionce Wielkiej (z przedłużonym certyfikatem) nadal promuje bezpieczeństwo

Szkoła w Kamionce Wielkiej (z przedłużonym certyfikatem) nadal promuje bezpieczeństwo

Przedstawicielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej kilka dni temu odebrały w sądeckiej komendzie przedłużenie certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Certyfikat w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty wręczył pani Dyrektor Krystynie Skrzypiec oraz pani Pedagog – Małgorzacie Wójs, mł. insp. Jerzy Polczyk - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczył również kom. Waldemar Górowski – Naczelnik Wydziału Prewencji oraz asp. szt. Barbara Leśniak – Koordynator Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Placówka przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa trzy lata temu. Następnie po pozytywnym zaopiniowaniu podczas audytu certyfikacyjnego otrzymała certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na okres dwóch lat, a kolejno na następne pięć, zdobywając 35 możliwych do uzyskania punktów.

Małopolski Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa to program prewencyjny, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i policji holenderskiej. Jest to projekt koordynowany przez Policję i inicjujący współpracę wielu podmiotów w kwestii dbałości o bezpieczeństwo na terenie placówek oświatowych. Opiera się na trwałej współpracy: PLACÓWKA OŚWIATOWA – POLICJA – PARTNERZY ZEWNĘTRZNI, a placówki przystępują do Projektu na zasadzie dobrowolności.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest od 2005 roku.