Służba policjantów podczas sylwestrowej nocy

Służba policjantów podczas sylwestrowej nocy

Niektórzy z nas będą witać nadchodzący rok na sądeckim rynku. W tym samym miejscu wielu sądeckich policjantów będzie pełnić służbę, czuwając nad bezpieczeństwem bawiących się tam osób.

Głównym celem działania policji w związku z zabezpieczeniem imprezy sylwestrowej jest ochrona życia i zdrowia oraz mienia bawiących się na rynku osób, jak również zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W tę noc wiele osób opuści swoje domy i mieszkania, z czego korzystać mogą przestępcy próbując włamać się do opuszczonych na czas nocy sylwestrowej lokali, placówek handlowych i samochodów. Część osób, z uwagi na wypity alkohol, może prowokować bójki, dopuścić się rozboju czy innych przestępstw. Zatłoczone miejsca, to także pole do działania dla kieszonkowców, dlatego nad bezpieczeństwem sądeczan i mieszkańców powiatu czuwać będą nie tylko umundurowani policjanci, ale również operacyjni, w cywilnych ubraniach, poruszający się nieoznakowanymi pojazdami.

Tej nocy sądecka policja angażuje do służby znacznie więcej funkcjonariuszy niż zazwyczaj, także po zakończeniu imprezy w rynku, w tym również na terenie powiatu. Rolą policjantów będzie także udrażnianie ruchu oraz interweniowanie wobec kierowców i osób, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla siebie i innych.

Przypominany również, że 1 stycznia 2018 roku w godz. 8.00-22.00 będzie obowiązywać ograniczenie ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t.

Dodatkowo, w godzinach od 22:30 do 01:00, w wyznaczonym miejscu na płycie sądeckiego rynku, impreza sylwestrowa będzie traktowana jako masowa, na którą nie wolno wnosić wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Zgodnie z treścią art. 59.1. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, każda osoba która wniesie lub będzie posiadała na imprezie masowej broń, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kwestię wnoszenia na imprezę masową napojów alkoholowych reguluje art. 56.  ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, który brzmi: Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.