Sądecki Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji ponownie wsparł funkcjonariuszy

Sądecki Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji ponownie wsparł funkcjonariuszy

Tym razem na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Region IPA Nowy Sącz, przekazał pięć termometrów do bezdotykowego sprawdzenia temperatury.

Stan zagrożenia epidemicznego i dodatkowe zadania nałożone na policjantów spowodowały, że obecnie najważniejsza jest przede wszystkim troska i dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli, ale i przedstawicieli służb, w tym funkcjonariuszy Policji, którzy każdego dnia mierzą się z nowymi wyzwaniami. Urządzenia te służą zatem funkcjonariuszom, jak i interesantom. Trzy trafiły do całodobowych komisariatów na terenie Sądecczyzny - Krynicy-Zdroju, Starego Sącza i Grybowa, a dwa pozostały w sądeckiej komendzie.

Jedno z urządzeń udostępniono dla petentów w strefie ogólnodostępnej (holu) sądeckiej jednostki i w razie konieczności wykonania przez funkcjonariusza czynności służbowych, np. przesłuchania czy przyjęcia zawiadomienia, na bieżąco jest wykorzystywane. Drugie, dostępne na Stanowisku Kierowania przeznaczono dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki, którzy korzystają z niego przed rozpoczęciem służby i pracy. Po użyciu termometr zostaje zdezynfekowany. Dezynfekowane są także elementy wyposażenia, a w budynku komendy dostępne są środki ochrony sanitarnej. Wszystko to w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz policjantów i pracowników sądeckiej Policji.