Przedświąteczna uroczystość przekazania radiowozów dofinansowanych przez samorządy

Nowe radiowozy sądeckiej Policji

Inspektor Jarosław Tokarczyk - Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu podziękował dzisiaj (24 grudnia) przedstawicielom władz 7 gmin oraz powiatu nowosądeckiego za dofinansowanie zakupu nowych radiowozów, które będą wykorzystywane w służbie przez policjantów z Nowego Sącza i komisariatów z terenu Sądecczyzny.

W uroczystym przekazaniu pojazdów udział wzięli Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki, Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza oraz Wójtowie Gmin: Łącko – Jan Dziedzina, Podegrodzie – Stanisław Banach, Korzenna – Leszek Skowron, Nawojowa – Stanisław Kiełbasa oraz Zastępcy Wójtów Gmin: Łabowa – Sławomir Rybarski i Grybów – Andrzej Poręba.

Policję reprezentowali także Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu – nadkom. Tomasz Florek i mł. insp. Adam Bukański oraz funkcjonariusze z Nowego Sącza i poszczególnych komisariatów.

Zanim jednak nowoczesne samochody trafiły w ręce policjantów, tradycyjnie już poświęcił je ks. dr Jerzy Jurkiewicz - Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Szef sądeckich policjantów,insp. Jarosław Tokarczyk wręczając okolicznościowe grawertony, podziękował Staroście Nowosądeckiemu oraz włodarzom gmin: Stary Sącz, Korzenna, Łącko, Podegrodzie, Nawojowa, Łabowa oraz Grybów, za przychylność i finansowe wsparcie udzielone w roku 2019. W trakcie uroczystego przekazania Komendant Tokarczyk podkreślił również, że zwiększenie policyjnej floty w znacznym stopniu wpłynie na skuteczność pracy funkcjonariuszy, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów tak licznie odwiedzających nasz region.

- W imieniu własnym i wszystkich policjantów serdecznie dziękuję za finansowe wsparcie jakiego udzieliliście Państwo w 2019 roku na zakup samochodów służbowych, które będą wykorzystywane przez policjantów na terenie Nowego Sącza i kilku podsądeckich gmin. Taka liczba radiowozów to duże wzmocnienie dla jednostek Policji – mówił insp. Jarosław Tokarczyk. W przeddzień świąt Komendant życzył również wszystkim obecnym wspaniałych, spokojnych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Trzy nowe radiowozy wyprodukowane w tym roku zostały zakupione w połowie z budżetu Policji, a w połowie z budżetu samorządów, natomiast jeden, marki Toyota Land Cruiser, w całości z budżetu Policji.

Dofinansowane przez Starostę Nowosądeckiego oraz władze samorządowe dwa radiowozy marki KIA Sportage, z napędem na 4 koła trafią do dwóch Posterunków Policji: w Korzennej i Nawojowej. Ich zakup dofinansowały gminy Korzenna i Grybów oraz Łabowa i Nawojowa.

Trzeci radiowóz marki Hyundai i 30, dofinansowany przez Starostwo Powiatowe oraz gminy: Stary Sącz, Łącko i Podegrodzie trafi na stan Komisariatu Policji w Starym Sączu, jednak będzie również wykorzystywany w służbie na terenie Łącka i Podegrodzia.

Wymiana policyjnego taboru jest niezwykle istotna z uwagi na to, że samochody te pokonują średnio 30-40 tysięcy kilometrów rocznie.

Tekst: KMP Nowy Sącz. Foto: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu i KMP Nowy Sącz