Policjanci dbali o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Policjanci dbali o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Wczoraj (5 marca) sądeccy policjanci ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzili wzmożone działania ukierunkowane na bezpieczeństwo na strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Mundurowi przypominali podstawowe zasady prawidłowego zachowania i podkreślali, że wypadki na torach należą do najtragiczniejszych w skutkach.

Wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie zajmują wysokiej pozycji. Jednak z uwagi na okoliczności w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim fakt, że charakteryzują się bardzo tragicznymi skutkami, wymagają szczególnego nadzoru ze strony służb, w tym Policji. 

Celem wczorajszych działań było podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w rejonach przejazdów kolejowych oraz zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń występujących na przejazdach kolejowych.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej komendy wraz z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei skontrolowali wczoraj 65 strzeżonych i niestrzeżonych przejazdów kolejowych i ujawnili 44 naruszenia przepisów przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w rejonach przejazdów kolejowych.

Sądeccy Policjanci przypominają, że:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

W trosce o zdrowie i życie swoje oraz bliskich, kierowcy na przejazdach kolejowych powinni stosować się do hasła: ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ.

                                                  

Tekst: KGP (www.policja.pl) oraz KMP Nowy Sącz

fot. KMP Nowy Sącz