Podsumowanie policyjnej akcji ZNICZ 2018 na Sądecczyźnie

Podsumowanie policyjnej akcji ZNICZ 2018 na Sądecczyźnie

Mniejsza liczba wypadków i kolizji drogowych, jednak większa liczba osób rannych i kierowców jadących pod wpływem alkoholu, to bilans tegorocznej akcji Znicz w odniesieniu do roku ubiegłego.

W ciągu ostatnich pięciu dni w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego pojawiła się znacznie większa niż zwykle liczba policjantów, których głównym zadaniem było zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu w rejonie cmentarzy, a także pomoc podróżnym w bezpiecznym dotarciu na groby bliskich. Dbając o płynność ruchu, na najruchliwszych drogach, szczególnie przy drogach wlotowych i wylotowych z Nowego Sącza oraz w pobliżu cmentarzy funkcjonariusze kierowali ruchem.

Podczas działań policjanci przede wszystkim udzielali wszechstronnej pomocy uczestnikom ruchu drogowego, ale również zdecydowanie reagowali na lekceważenie zasad bezpieczeństwa. Dużą uwagę zwracano na wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu, tj. na nadmierną prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, jazdę bez pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych. Ponadto każdorazowo badano stan trzeźwości kierowców.

W trakcie pięciu dni policyjnej akcji Znicz (od 31 października do 4 listopada) na Sądecczyźnie doszło do 7 wypadków w których rannych zostało 13 osób oraz do 50 kolizji drogowych. Policjanci ujawnili 19 osób jadących pod wypływem alkoholu, a dokładnie 7 nietrzeźwych kierowców oraz 12 osób, które prowadziły pojazd po użyciu alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila, natomiast stan nietrzeźwości zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila.

Ubiegłoroczna akcja ZNICZ trwała nie 4, ale 7 dni, co przełożyło się na większą liczbę wypadków (9) i kolizji drogowych (54), jednak mniej osób zostało w tym czasie rannych (10). Różnicę odnotowano jednak w liczbie osób jadących pod wpływem alkoholu (7 nietrzeźwych kierowców oraz 1 osoba, która prowadziła pojazd po użyciu alkoholu).