Pierwsze naruszenia zasad kwarantanny na Sądecczyźnie

Pierwsze naruszenia zasad kwarantanny na Sądecczyźnie

Policjanci z Nowego Sącza prowadzą trzy sprawy związane z naruszeniem zasad kwarantanny. W przypadku potwierdzenia którejś z nich skierują wniosek do sądu i powiadomią Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Osoby objęte kwarantanną powinny stosować się do jej zasad i dla bezpieczeństwa innych nie opuszczać miejsca izolacji. Z tego względu policjanci przynajmniej raz na dobę sprawdzają czy osoby nią objęte przebywają pod wskazanym adresem.

Podczas wczorajszego sprawdzenia funkcjonariusze nie zastali w domu mężczyzny, który był objęty kwarantanną domową. Gdy zadzwonili do niego, okazało się, że pojechał … po papierosy. Ten zakup, w związku z naruszeniem zasad kwarantanny, może go teraz słono kosztować.

Wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, będą wyciągnięte surowe konsekwencje

W sytuacji, gdyby funkcjonariusze nie zastali osoby objętej kwarantanną pod wskazanym adresem,mogą podjąć czynności w sprawie o wykroczenie z art. 116 Kodeksu Wykroczeń dotyczące nieprzestrzegania przez osobę podejrzaną o chorobę zakaźną, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją. Następnie kierują sprawę do sądu.

Niezależnie od podjęcia czynności w sprawie o wykroczenie, policjanci przekazują informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu może nałożyć na taką osobę wysoką grzywnę. 

Zebrane w takiej sprawie materiały, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, policjanci będą przekazywać do prokuratury. Wówczas, w zależności od okoliczności działania osoby objętej kwarantanną, taka sytuacja będzie analizowana pod kątem popełnienia przestępstwa  z art. 161 kodeksu karnego, który mówi o narażeniu innej osoby na zarażenie. Za takie przestępstwo grozi kara do roku więzienia.

Codzienne sprawdzenia i kontakt telefoniczny z osobami odbywającymi kwarantannę mają na celu nie tylko sprawdzenie, czy osoba nią objęta stosuje się do jej zasad. Policjanci zbierają też informacje czy mieszkańcy Sądecczyzny nie potrzebują wsparcia lub pomocy, a w przypadku wystąpienia takich sytuacji przekazują informację do służb, które takiej pomocy im udzielą, np. do ośrodków pomocy społecznej, służb sanitarnych, wojewody.

Wizyta funkcjonariuszy to tylko jedna z form sprawdzenia, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do jej zasad. Policjanci zbierają informacje na ten temat na wiele różnych sposobów. Osoby nią objęte mogą też korzystać z bezpłatnej aplikacji „Kwarantanna domowa”.

Wprowadzone przepisy służą ochronie życia i zdrowia  nas wszystkich, dlatego nie można bagatelizować wprowadzonych poleceń i wytycznych, aby nie narażać nikogo na niebezpieczeństwo zarażenia i dalszego rozprzestrzeniania się epidemii.